Niepoprawna pisownia

nie zupełny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezupełny

Poprawna pisownia