Niepoprawna pisownia

nie zmjerna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezmierna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zmierna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezmjerna

Niepoprawna pisownia