Niepoprawna pisownia

nie zdecydowany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezdecydowany

Poprawna pisownia