Niepoprawna pisownia

nie zdecydowane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezdecydowane

Poprawna pisownia