Poprawna pisownia

nie zaznały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezaznały

Niepoprawna pisownia