Niepoprawna pisownia

nie zaszedłaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zaszłaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezaszłaś

Niepoprawna pisownia