Poprawna pisownia

nie zaraz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezaraz

Niepoprawna pisownia