Niepoprawna pisownia

nie zaksięgowany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezaksięgowany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie za księgowany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieza księgowany

Niepoprawna pisownia