Poprawna pisownia

nie za ładna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieza ładna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie załadna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezaładna

Niepoprawna pisownia