Niepoprawna pisownia

nie jakim

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejakim

Poprawna pisownia