Poprawna pisownia

nie za dobra

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezadobra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieza dobra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zadobra

Niepoprawna pisownia