Niepoprawna pisownia

nie wyraźni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewyraźni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewyraśni

Niepoprawna pisownia