Niepoprawna pisownia

nie wierzące

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewierzące

Poprawna pisownia