Poprawna pisownia

nie wiedziałam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewiedziałam

Niepoprawna pisownia