Poprawna pisownia

nie wiedząc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewjedząc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wjedząc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewiedząc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewiedzonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wiedzonc

Niepoprawna pisownia