Niepoprawna pisownia

nie wiadome

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewiadome

Poprawna pisownia