Niepoprawna pisownia

nie urodzaj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieurodzaj

Poprawna pisownia