Poprawna pisownia

nie trzeci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nietrzeci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie tszeci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie czeci

Niepoprawna pisownia