Poprawna pisownia

nie tolerowało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nietolerowało

Niepoprawna pisownia