Niepoprawna pisownia

nie szczerze

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie.


Poprawna pisownia

nieszczerze

Poprawna pisownia