Niepoprawna pisownia

nie świadoma

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieświadoma

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie śfiadoma

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieśfiadoma

Niepoprawna pisownia