Niepoprawna pisownia

nie sterowne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa sterowne.


Poprawna pisownia

niesterowne

Poprawna pisownia