Poprawna pisownia

nie sprawdziliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niesprawdziliśmy

Niepoprawna pisownia