Poprawna pisownia

nie spełnię

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie spełnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niespełnię

Niepoprawna pisownia