Niepoprawna pisownia

nie śmieszny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieśmieszny

Poprawna pisownia