Poprawna pisownia

nie słyszą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niesłyszom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie słyszom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niesłyszą

Niepoprawna pisownia