Poprawna pisownia

nie słabnąc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niesłabnąc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie słabnonc

Niepoprawna pisownia