Niepoprawna pisownia

nie rozmowni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa rozmowni.


Poprawna pisownia

nierozmowni

Poprawna pisownia