Poprawna pisownia

nie przyszły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieprzyszły

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie jako przymiotnik związany z czasem, a nie czynnością przyjścia.