Niepoprawna pisownia

nie przyjemni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprzyjemni

Poprawna pisownia