Niepoprawna pisownia

nie przyjazna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprzyjazna

Poprawna pisownia