Niepoprawna pisownia

nie przejezdne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa przejezdne.


Poprawna pisownia

nieprzejezdne

Poprawna pisownia