Poprawna pisownia

nie poznałeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepoznałeś

Niepoprawna pisownia