Niepoprawna pisownia

nie poznaka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepoznaka

Poprawna pisownia