Poprawna pisownia

nie opanuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieopanuje

Niepoprawna pisownia