Niepoprawna pisownia

nie odpowiedzialna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieodpowiedzialna

Poprawna pisownia