Niepoprawna pisownia

nie odporni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieodporni

Poprawna pisownia