Niepoprawna pisownia

27. czerwca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

27 czerwca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym siódmym dniu czerwca, nie zaś o dwudziestym siódmym czerwcu.


Niepoprawna pisownia

27 czerwiec

Niepoprawna pisownia