Niepoprawna pisownia

nie odbyta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieodbyta

Poprawna pisownia