Niepoprawna pisownia

nie obiektywność

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieobiektywność

Poprawna pisownia