Niepoprawna pisownia

nie należący

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienależący

Poprawna pisownia