Poprawna pisownia

nie najstarsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nienajstarsze

Niepoprawna pisownia