Poprawna pisownia

nie najgorszemu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie naj gorszemu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienaj gorszemu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienajgorszemu

Niepoprawna pisownia