Poprawna pisownia

nie mówiło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemówiło

Niepoprawna pisownia