Niepoprawna pisownia

nie ma rudź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie marudź

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie ma ródź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie maródź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemarudź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie maruć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemaruć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemaródź

Niepoprawna pisownia