Niepoprawna pisownia

nie ludzka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieludzka

Poprawna pisownia