Niepoprawna pisownia

nie limitowanie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

nielimitowanie

Poprawna pisownia