Poprawna pisownia

nie liczyły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieliczyły

Niepoprawna pisownia