Poprawna pisownia

nie liczyłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieliczyłeś

Niepoprawna pisownia