Niepoprawna pisownia

nie kwestionowani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekwestionowani

Poprawna pisownia